Foto: Free Dawit

Johan Mikaelsson

Jag gör reportageresor i och utanför vår världsdel, men även mer lokala nedslag. Sedan 1995 skrivit för mer än femtiotal dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer på svenska och engelska, gjort en del radio, en dokumentärfilm och skrivit en bok. När de dödar journalister – En personlig skildring av Sri Lanka släpptes i mars 2015 på Silc förlag (öppnas i nytt fönster). Arbetet med en engelsk version ska avslutas under 2018.

Under de nu drygt 20 åren har jag gjort reportage i ett tjugotal länder i fyra världsdelar och skrivit om samhälle, miljö, konflikter, ekonomi, politik, kultur, musik, film och sport. Men jag har också gjort lokal journalistik och reportage runtom i Sverige. I perioder har jag arbetat på redaktioner som reporter och redigerare. Har även skrivit för organisationstidskrifter. Oavsett vilken målgruppen är, ska mångsidiga betraktelser, djupdykningar i specialområden och flera perspektiv in i varje reportage. Målet är alltid att skapa genomarbetad journalistik. Frilansandet ligger mig varmt om hjärtat, liksom goda relationer med de olika redaktionerna.

Jag läste det korta journalistprogrammet vid JMG i Göteborg 1997. Parallellt med journalistvikariat tog jag 1999 en magisterexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne. Med mig i bagaget hade jag, förutom journalistik, också kurser i idé- och lärdomshistoria, tyska, internationella relationer, marknadsföring, tidningsdesign, IT och marinbiologi.

Kärnan i verksamheten består nu, som tidigare, i att leverera kortare artiklar och allra helst längre reportage med text och bild för magasin, dagstidningar och nyhetsbyråer. Jag fotograferar och tycker om att använda bra kameror. Foto och filmade intervjuer och reportage kommer jag att satsa på framöver i olika former. Layout av dagstidningar och magasin är sådant jag också har sysslat med och är följaktligen väl förtrogen med Indesign och andra verktyg för sidmakeri och bildhantering. Under inledningen av 2018 har jag layoutat tidskriften Sydasien, som kommer ut med två nummer i år, se Sydasien #1 2018 (pdf öppnas i ny flik).