Foto: Free Dawit

Johan Mikaelsson

Efter tio år av anställningar, frilansande och boende i Colorado, husrenovering och föräldraledigheter påbörjade jag under sex månaders tjänstledighet 2012 ännu ett grävprojekt kring Sri Lanka. Jag gjorde nya resor till ön, följde behandlingen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève och intervjuade nyckelpersoner som hade sett vapenvilan skjutas sönder. Resultatet kom 26 mars 2015, då boken När de dödar journalister släpptes.

Sedan hösten 2014 frilansar jag på heltid. Jag gör reportageresor, till bland annat Sri Lanka, Sierra Leone, Ukraina och Schweiz, men även mer lokala nedslag. En del i frilansandet är också att presentera boken och ämnet för organisationer, institutioner, skolor, bibliotek och andra som vil veta mer.

En engelsk översättning av boken togs fram 2015 i samarbete med den brittiske översättaren och författaren Mark Salter, som är bosatt i Stockholm. Flera nya kapitel, baserade på nya besök i Sri Lanka och FN.s råd för mänskliga rättigheter 2015-2017, är nu under produktion och ett nytt manus ska bearbetas våren 2017. Målet är att boken ges ut på ett utländskt förlag under 2017.

* * *

Jag har arbetat som journalist sedan 1995, då jag började skriva för olika tidskrifter. Året efter praktiserade jag under några månader som nyhetsreporter vid Sundsvalls Tidning. Sedan dess har jag skrivit för ett femtiotal dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer på svenska och engelska, gjort en del radio, en dokumentärfilm och skrivit en bok.

Jag har gjort reportage i ett tjugotal länder och har skrivit om samhälle, miljö, konflikter, ekonomi, politik, kultur, musik, film och sport. Men jag har också jobbat med lokal journalistik och gjort reportage på olika platser i Sverige. I perioder har jag arbetat på redaktioner runtom i landet, både som reporter och redigerare.  Även om jag har specialområden strävar jag efter en mångsidig betraktelse och att få in många perspektiv i reportagen. Målet är alltid att skapa genomarbetad journalistik.

Jag har tidigare arbetat flera somrar på teknikföretag i England, Tyskland och Schweiz. Jag har också varit informatör vid ett börsnoterat företag, arbetat vid en mediebyrå med tidskrifter för olika organisationers, och som kommunikatör vid en central statlig myndighet med internationell verksamhet.

Jag läste det korta journalistprogrammet vid JMG i Göteborg 1997 och har en magisterexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och kurser i idé- och lärdomshistoria, tyska, internationella relationer, marknadsföring, tidningsdesign, IT och marinbiologi.

Magisteruppsatsen 1999 handlade om situationen för journalister i Sri Lanka. Jag gjorde en fältstudie (Minor Field Study, MFS-stipendium från Sida), då jag under två månader reste runt ön och intervjuade journalister och redaktörer som bevakade det pågående kriget. Det var ett sätt att följa upp min första reportageresa till ön 1997. Några år senare, 2002, gjorde jag och fotografen Olle Melkerhed en dokumentärfilm om öns krigsdrabbade delar och fredsprocessen.

* * *

Ett P.S. för redaktörer: Jag levererar kortare artiklar och längre reportage med text och bild för magasin, dagstidningar och nyhetsbyråer. Jag samarbetar när så behövs också med duktiga fotografer och kan även leverera filmade intervjuer och reportage som komplement till tidningsreportage.

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med Indesign och layout av tidningssidor, broschyrer och annonser och är väl förtrogen med olika webbpubliceringsverktyg. Även om jag i första hand säljer text och bild kan jag också åta mig uppdrag som inbegriper layout. Jag har också erfarenhet som redaktör för flera olika tidskrifter.