Foto: Free Dawit

Johan Mikaelsson

Johan Mikaelsson (JM) gör reportage i och utanför vår världsdel, även mer lokala nedslag.

JM är sedan 2020 redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Sydasien (tryckt kvartalstidskrift och nättidskrift), tillsammans med Henrik Schedin.

Sedan 1995 har han skrivit och fotograferat för dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer på svenska och engelska, gjort en del radio, en dokumentärfilm och skrivit en bok. När de dödar journalister – En personlig skildring av Sri Lanka släpptes i mars 2015 på Silc förlag. Arbetet med en engelsk version av boken med en stor del nytt innehåll är långt gånget.

Resan började med lokaljournalistik och frilansreportage i Sverige. I perioder har JM även arbetat på redaktioner som reporter och redigerare. Kärnan består i att leverera reportage, text och bild men även filmade intervjuer. 

Hittills har JM gjort reportage i Europa och i Sierra Leone, USA, Kanada, Australien, Indien och Sri Lanka. Det handlar om att beskriva samhälle, miljö, konflikter, ekonomi, politik, kultur, musik, film och sport. Oavsett vilken målgruppen är blir det mångsidiga betraktelser ur flera perspektiv och djupdykningar i reportagen. Målet är att skapa genomarbetad journalistik och att ha god kontakt med redaktioner, källor och läsare.

Reportagen har hamnat i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Metro, Göteborgs-Posten, Dagens Industri, TT, GT/Expressen, Sundsvalls Tidning, Borås Tidning och en rad andra dagstidningar, samt i tidskrifter som Amnesty Press, Filter och Fokus.

JM läste det ettåriga journalistprogrammet vid Journalisthögskolan, JMG vid Göteborgs universitet 1997. Parallellt med vikariat på redaktioner tog JM 1999 magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och skrev en uppsats om inhemsk krigsjournalistik i Sri Lanka, baserad på en fältstudie och intervjuer. Med i bagaget finns även kurser i idé- och lärdomshistoria, tyska, internationella relationer, marknadsföring, tidningsdesign, IT och marinbiologi.