Alla som behandlar personuppgifter måste följa gällande lagstiftning i Sverige och EU. Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla fullt ut den 25 maj 2018.

Vid kommunikation med uppdragsgivare, myndigheter, intervjupersoner och andra källor sparas viss information.

Den här sidan har inga aktiva kommentarsfält. Inga onödiga personuppgifter sparas och all e-post som inte är relevant raderas.

För journalistiska ändamål sparas vissa personuppgifter. Här kommer lagstiftning kring yttrandefrihet, informationsfrihet och tryckfrihet in i bilden.

En medveten generell strategi för arbete med informationssäkerhet finns på plats. Den innefattar aktivt virusskydd av högsta klass, säker inloggning och brandväggar.

Information från källor förvaras på säker plats elektroniskt såväl som rent fysiskt vad gäller utrustning, från datorer till mobiltelefoner. Även eventuella underleverantörer och samarbetspartners förväntas hålla samma standard.

Webbplatsen är säker och givetvis https:// med senaste version av WordPress, teman och plug-ins som rör säkerhet.

Samtycke till användning av personuppgifter

Den som själv har lämnat personuppgifter har rätt att få besked om vilka personrelaterade uppgifter som finns sparade och hur dessa används. Uppgifterna ska också rättas om personen så önskar. Den som lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst dra tillbaka detta.

JM Frilansjournalist ansvarar för behandling av personuppgifter. Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som finns kan du mejla en fråga till jm(at)johanmikaelsson.se. Du kan också mejla om du vill rätta uppgifter.

Information om cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om tre detaljer; att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator, telefon eller platta. Webbplatsen kan då känna igen enheten vid nästa besök. För att filen inte ska kunna spåras till dig lagras endast en liten mängd information. Det finns två typer av cookies: temporära respektive permanenta. En temporär cookie försvinner så fort du stängt av din webbläsare medan en permanent sparas en längre tid och har ett i förväg bestämt utgångsdatum då den raderas automatiskt.

Cookies används av tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies. En sort sparar en fil permanent på besökarens dator, en annan sort sparas temporärt den tid besökaren är på webbplatsen. På den här webbplatsen sparas eller utnyttjas ingen personlig information.

Det generella syftet med cookies är oftast att förbättra upplevelsen, följa upp användningen samt att utveckla och optimera webbplatsen.

Vid besök på johanmikaelsson.se sker automatisk registrering av data för mätning av besöksfrekvens.

Uppgifter om användning, trafik och händelser sparas genom plattformen WordPress, vilket möjliggör eventuell analys och utvärdering. Uppgifter används aldrig för att identifiera besökare. Följande uppgifter registreras automatiskt:

IP-adress, webbläsare, operativsystem, besökta sidor

Du kan undvika att din webbläsare lagrar cookies och sparar dessa i din dators hårddisk när du besöker en webbplats (se ”Hjälp” eller ”Inställningar” för privat surfning). Befintliga cookies kan också avlägsnas. Detta kan påverka funktionalitet och laddningstid sidor.

Webbstatistik

För att att säkra teknisk funktionalitet och användning kan besöksstatistik användas för att utveckla webbplatsen efter besökarnas informationsbehov.

Google Analytics kan  i vissa fall användas för webbstatistik, vilken följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv från oktober 1998.

Ingen information är tillgänglig för tredje part. Eventuella underleverantör ges tillfälligt tillträde för underhåll och utveckling.

Bilder

Bilder som innehåller EXIF-data kan innehålla GPS-koordinater och annan information. När bilder laddas upp på webbplatsen kan besökare ta fram dessa uppgifter. Bilder som används på denna webbplats är endast egna, i undantagsfall används bilder från externa fotografer.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar och sidor på johanmikaelsson.se kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder och länkar). När innehåll från andra webbplatser används informeras om detta. Innehållet beter sig på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Andra webbplatser kan samla in uppgifter, använda cookies, bädda in spårning från tredje part och övervaka interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Datainspektionen om Dataskyddsförordningen (GDPR)

”Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här nedan kan du läsa mer om dataskyddsförordningens delar. Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det under våra Vägledningar.” (Datainspektionen)

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats: Datainspektionen.se (https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/ – länk öppnas i nytt fönster).

/Informationen på sidan uppdaterad av innehavaren 2020-09-01.