I slutet av november reste jag till Sierra Leone för att delta vid organisationen IPRA:s konferens. International Peace Research Association (se www.iprapeace.org) anordnar vartannat år en konferens. Deltagarna är framför allt verksamma inom fredsforskning eller inom medieutbildningar med fokus på konfliktrapportering och fredsjournalistik. Merparten är aktiva vid universitet, andra arbetar aktivt i fredsbranschen vid icke-statliga organisationer eller är fristående.

Vid konferensen i Freetown, som lockade totalt närmare 400 deltagare, presenterade jag ett färskt paper, en 20-sidig rapport baserad på min bok När de dödar journalister. Med ett antal färska intervjuer med journalister i Sri Lanka och i exil sattes namnet When they kill journalists, med undertiteln Is it possible to end impunity in Sri Lanka?

Den frågan försökte jag besvara genom att sammanställa intervjusvar kring det som är den mest självklara frågan för mig: Är det möjligt att stoppa straffriheten för alla de mord på journalister som begicks i Sri Lanka 2004-2010?

Rapporten presenterades inför den kommission inom IPRA som fokuserar på media, konflikter och mänskliga rättigheter (länk till information om kommissionen, öppnas i nytt fönster).

Vid intresse av att läsa rapporten, kontakta mig genom e-post!

I samband med resan stannade jag kvar för att göra reportage i Sierra Leone.