Det blev ett reportage modell större i dagens SvD, den 16 september 2020. Det kan läsas i sin helhet genom länken. (Vanligtvis krävs en aktiv prenumeration på tidningen, men några artiklar per månad brukar kunna läsas fritt.)

Det var i samband med att Palmeutredningen lades ned den 10 juni som tankarna kom på att behandla just det här spaningsuppslaget och se vad som fanns där bakom och i utredningsmaterialet.

Även om texten i tidningen var lång, inte minst med dagstidningens mått mätt, så fanns det mycket mer i en ursprunglig text innehållande mer råmaterial. De centrala delarna fanns ändå med, även om några små detaljer och en del miljöbeskrivningar och stämningsskapare, samt delar av intervjuer och hänvisningar till pågående granskningar som görs på olika håll fick strykas.

Detta är ju alltid underförstått, men den som har tips eller synpunkter gällande det som artikeln rör får gärna höra av sig direkt till Johan Mikaelsson (länk till kontaktuppgifter) eller till SvD:s nyhetsredaktion (länk till kontaktuppgifter).