Genom Sydasiens årsbok skriver vi utgivare ett nytt kapitel i tidskriftens historia. Fokus för årsboken ligger på hur coronaviruset slagit i regionen och hur krisen har hanterats i länderna. Sydasien blir 2021 åter kvartalstidskrift. Följ med på resan!

 

Nyheten från Kina om ett nytt coronavirus kom på nyårsafton 2019 och detta virus satte sedan som vi alla är medvetna om en sorglig prägel på hela 2020. Under året svepte en första virusvåg över världen, följd av en vågdal och sedan en andra våg.

Sydasien #1 2021

Bli prenumerant/medlem och få årsbok (Sydasien #1 2021) och ytterligare tre tryckta utgåvor 2021 för endast 200 kr.

Det rekordsnabba arbetet för att utveckla vaccin innebär att vi börjar kunna skönja ett slut på pandemin, även om viruset kommer att finnas kvar lång tid. Vi kan konstatera att det vanliga livet har tagit en paus och att allt inte blir sig likt. Pandemin kan bli en vattendelare för mänskligheten. En kris ger möjlighet till utveckling och det verkligt viktiga framträder plötsligt tydligare än någonsin.

Genom texterna i Sydasiens årsbok vill vi spegla hur länderna i regionen hanterat den dubbla globala krisen 2020, som slagit mot folkhälsa och ekonomi. Tillsammans har 13 skribenter försökt att överskådligt beskriva vad som hänt i de åtta länderna.

I den 144-sidiga årsboken medverkar såväl skribenter som är baserade i regionen som Sverigebaserade landkännare. Boken innehåller 16 längre texter, samt en del sidomaterial och notiser. Boken är rikt bildsatt, med förhoppningen att beskriva regionen och det aktuella tillståndet med utgångspunkt i 2020 och läget i början av 2021.

I en av texterna har vi vänt strålkastaren mot vårt hemland. Hur har krisen hanterats i Sverige? Som världsmedborgare finns ingen anledning att varken svart- eller skönmåla något land. Ministrar, diplomater och andra som företräder ett land vill oftast att landet ska framstå i så god dager som möjligt. Vi har olika roller.

Sanning är ett begrepp som aktualiserats i samband med och kanske framför allt efter det amerikanska presidentvalet i november 2020. Visst kan sanningen göra oss fria. Sökandet börjar med viljan att se.

* * *

Texten ovan publicerades på Sydasien.se den 4 februari 2021. För Sydasien är jag bland annat redaktör, ansvarig utgivare och gör layout. Fortfarande är skrivandet centralt. Under 2020 publicerade vi totalt ganska precis 100 artiklar på Sydasien.se (se sammanställning i webbarkiv), samt ett 72-sidigt magasin med fokus på klimat och vatten.

Närmast väntar ett nummer med fokus på kultur (32-36 sidor), i det mindre bokformatet.